printButton.png

MentorBusiness vejledning

 

Hvis du / I som virksomhed eller projekt, ønsker at hører mere omkring de muligheder der er og kan være ved et muligt projektforløb med MentorBusiness, kan du / I i kontaktfanebladet finde oplysning om hvordan, man kommer i kontakt med MentorBusiness.

Her vil man så kunne lave aftale om møde omkring en indledende dialog for opklaring og vurdering af mulighederne for et evt. samarbejde ud fra netop de konditioner som du / Jeres virksomhed eller projekt har brug for.